Jak odbywa się poświadczenie dziedziczenia w kancelarii notarialnej?

Stwierdzenie nabycia spadku możliwe jest nie tylko w sądzie, ale także u notariusza. To powoduje, że formalne potwierdzenie praw spadkobierców do spadku jest jeszcze łatwiejsze. Jak dokładnie odbywa się potwierdzenie dziedziczenia w kancelarii notarialnej?

Od momentu, w którym poświadczenie dziedziczenia stało się możliwe w kancelariach notarialnych, z tej możliwości korzysta coraz więcej spadkobierców. Poprzez taką procedurę każdy spadkobierca może otrzymać dokument, który potwierdza jego prawa do spadku.

Aby spadkobiercy danego spadkodawcy mogli skorzystać z prawa do poświadczenia dziedziczenia w kancelarii notarialnej, muszą zebrać się w niej razem i potwierdzić, że zgadzają się z podziałem spadku.

Jak dokładnie przebiega poświadczenie dziedziczenia w kancelarii? Na pytanie to odpowiada kancelaria notarialna w Łodzi Maciej Krakowiński oraz Magdalena Krakowinska.

Poświadczenie dziedziczenia w kancelarii – przebieg procedury

Gdy chcemy otrzymać akt dziedziczenia, który potwierdza, że spadek rzeczywiście do nas należy, wówczas najwygodniejszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy notariusza.

Wówczas notariusz może przekazać nam wszystkie niezbędne informacje, które będą potrzebne do przygotowania tego aktu. Zbada on również, czy skorzystanie z procedury notarialnej będzie możliwe, ponieważ konieczne jest wtedy spełnienie określonych warunków.

Gdy dziedziczenie można poświadczyć u notariusza, w takim przypadku procedura ta następuje w trzech krokach, a mianowicie.

  1. Przygotowanie protokołu dziedziczenia.
  2. Przygotowanie aktu poświadczenia dziedziczenia.
  3. Dokonanie rejestracji aktu poświadczenia dziedziczenia w Rejestrze Spadkowym.

Zanim zostanie przygotowany akt poświadczenia dziedziczenia, przygotowuje się protokół dziedziczenia. Do przygotowania protokołu muszą być obecne wszystkie osoby zainteresowane, w tym:

  • spadkobiercy ustawowi
  • spadkobiercy testamentowi
  • osoby, na których spadkodawca ustanowił zapisy windykacyjne

Konieczne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów, wśród których znajdują się:

  • akt zgonu spadkodawcy
  • akty stanu cywilnego spadkobierców
  • testament lub testamenty – jeśli zostały przygotowane

Gdy od dnia śmierci spadkodawcy minęło nie więcej niż 6 miesięcy, w protokole umieszcza się też informacje o przyjęciu spadku lub jego odrzuceniu.

Po przygotowaniu protokołu kancelaria notarialna przechodzi do kolejnego etapu, czyli do przygotowania aktu poświadczenia dziedziczenia. Następnie notariusz Łódź czy też w innym mieście dokonuje wpisu aktu do Rejestru Spadkowego prowadzonego w formie elektronicznej. Wpis potwierdzony jest otrzymaniem odpowiedniego zawiadomienia. W tym momencie dochodzi do stwierdzenia nabycia spadku.

W jakiej kancelarii wykonać poświadczenie dziedziczenia?

Notarialne poświadczenie dziedziczenia mogą wykonać wszyscy notariusze. Usługi w tym właśnie zakresie może wykonać dla nas również kancelaria notarialna w Łodzi.

Adresy kancelarii notarialnych działających w tym mieście można znaleźć już teraz przez internet.